Колективни искове и граждански права

Експлейнърът
Колективни искове и граждански права
/

В този епизод ни гостува Димо Господинов, който ни разказва повече, за нашите граждански права и как можем да ги защитим.