5G

Експлейнърът
5G
/

Един епизод за антени, вълни и още нещо!

https://ncpha.government.bg/bg/
https://ncpha.government.bg/bg/5g
https://public-emp.ncpha.government.bg/Geolocation/ViewBaseStationsOnMap.aspx

„Международен проект електромагнитни полета“:

https://www.who.int/peh-emf/project/en/