Приемната грижа

Експлейнърът
Приемната грижа
/

Говорим си с Мирослав Долапчиев за приемната грижа.