Revolut и други дигитални портфейли

В този епизод си говорим за дигиталните пари с Александър Иванов. Качинг!