Revolut и други дигитални портфейли

Експлейнърът
Revolut и други дигитални портфейли
/

В този епизод си говорим за дигиталните пари с Александър Иванов. Качинг!