Ваксините

Експлейнърът
Ваксините
/

Говорим си с д-р Даниел Тодоров за ваксините, защото ваксините са важни.